DYŻUR DYREKTORA MOSiR W SANOKU


Dyrektor MOSiR przyjmuje pracowników MOSiR, osoby korzystające z infrastruktury MOSiR oraz społeczność lokalną podczas pełnionego dyżuru w sprawach skarg
i wniosków w każdy czwartek od godziny 13:30 do 15:30.

 

Szczegółowe informacje w załączniku

Do pobrania