Wynajem powierzchni reklamowychMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4

zaprasza do wynajmowania powierzchni dla celów reklamowych:

 

  1. W hali widowiskowo-sportowej „Arena” przy ul. Królowej Bony 4 w Sanoku

 

- na banerach wewnątrz hali  - sektor A i C o maksymalnych wymiarach

2,50 m x 6,5 m (2 sztuki)

 

- na bandzie wokół lodowiska - reklama o powierzchni maksymalnej

1m x 4m długość (1 sztuka)

 

- na ścianie ponad sceną –  reklama o maksymalnych wymiarach 4m x 6,5m                (1 sztuka)

 

  1. Na zewnątrz hali widowiskowo-sportowej „Arena”

 

- na banerze na ścianie elewacyjnej nad wejściem do ARENA SANOK,  reklama o maksymalnych wymiarach 1,6 m x 9 m

 

- na nośnikach reklamowych na ogrodzeniu budynku od strony ulicy Królowej Bony (łączne wymiary powierzchni 1,30 m x 100m)

 

  1. Wewnątrz budynku basenu kąpielowego

 

- na wewnętrznej części budynku basenu – na ścianie po obu stronach tablicy elektronicznej - reklama maksymalnie o wymiarach 1,80m x 3,30m (2 sztuki) oraz reklama maksymalnie o wymiarach 1,1m x 5m;

           

- na wewnętrznych bocznych częściach budynku basenu – reklama maksymalnie

o wymiarach 1,7m x 2,9 m (9 sztuk).

 

  1. Na nośnikach reklamowych na ogrodzeniu stadionu WIERCHY od strony ulicy Staszica (łączne wymiary powierzchni 1,5 m x 190 m – powierzchnia może być dzielona na mniejsze moduły)

      5. Na nośnikach reklamowych na ogrodzeniu toru lodowego 0,75mx200m

 

  1. Stawka czynszu miesięcznego za powierzchnie reklamoweJ:

nie mniej niż 100,00 zł brutto/ m²

- na banerze na ścianie elewacyjnej (łuk nad wejściem do ARENA SANOK)

 

nie mniej niż 50,00 zł brutto/m²

- na bandzie wokół lodowiska,

- na nośnikach reklamowych na ogrodzeniu budynku od strony ulicy Królowej Bony

- w ciągu komunikacyjnym na terenie hali Arena Sanok

 

nie mniej niż 35,00 zł brutto/ m²

- na nośnikach reklamowych na ogrodzeniu stadionu WIERCHY od strony ul. Staszica

 

nie mniej niż 30 zł/m²:

- powierzchnie reklamowe na terenie budynku basenu kąpielowego,

- powierzchnia na ścianie wewnątrz hali Arena - sektor A i C,

- powierzchnia na ścianie ponad sceną

 

nie mniej niż 20 zł/m2  

- na nośnikach reklamowych na ogrodzeniu toru lodowego

 

0,10 zł brutto/10-sekundowe wyświetlenie planszy reklamowej            na telebimie na terenie toru lodowego

 

Najemcom, którzy podpiszą umowę na okres 6 do 11 miesięcy, przysługuje rabat 10% od ceny podstawowej.

Najemcom, któzy podpiszą umowę na okres 12 i więcej miesięcy, przysługuje rabat 20% od ceny podstawowej.

Najemcom, którzy wpłacą jednorazowo opłatę za cały okres umowy najmu powierzchni, przysługuje zniżka 30% od ceny podstawowej.

Rabaty nie sumują się.

Możliwe jest dzielenie powierzchni reklamowej pod najem na mniejsze rozmiary.

Kontakt w sprawie najmu powierzchni reklamowej : tel. 13 46 59 123