Ogłoszenia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni dla celów reklamowych
Reklama na obiektach MOSiR