Ogłoszenia

Dyżur pełniony jest dyżuru w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godziny 13:30 do 15:30.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni dla celów reklamowych
Reklama na obiektach MOSiR