Tereny zielone i place


Cennik opłat za udostępnienie terenów zielonych i placów na terenie kompleksu MOSiR

 

 

TERENY ZIELONE I PLACE - cennik opłat za korzystanie z terenu MOSiR Sanok

 

TERENY ZIELONE I PLACE NA TERENIE MOSiR

Lp.

TERENY ZIELONE I PLACE

Dzierżawa

Czas

Cena w PLN

1.

Powierzchnia pod sprzedaż alkoholu

dzierżawa

do 24 h

200,00 - 800,00

2.

Powierzchnia pod place zabaw

dzierżawa

do 24 h

100,00 - 500,00

3.

Powierzchnia pod sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych

dzierżawa

do 24 h

100,00 - 500,00

 

Uwaga:

  1. ceny uwzględniają podatek VAT,
  2. o wysokości kwoty za udostępnienie powierzchni oraz jej ewentualnej obniżce decyduje Dyrektor MOSiR,
  3. płatność za udostępnienie powierzchni zostanie dokonana najpóźniej jeden dzień przed jej udostępnieniem,
  4. podpisanie umowy na korzystanie z usług MOSiR i jego obiektów jest jednoznaczne z zapoznaniem się i bezwzględnym stosowaniem zasad określonych w regulaminach poszczególnych obiektów.