Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak ,,Za Zasługi dla Sportu”


6 października 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych, nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznak ,,Za Zasługi dla Sportu” osobom zasłużonym za działalność na rzecz sportu. Wyróżnieni otrzymali odznaczenia z rąk Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki za wybitne osiągnięcia w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży, krzewieniu ducha sportu wśród następnych pokoleń oraz działalność na rzecz promocji Polski na arenie międzynarodowej. Dla wyróżnionych to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja i cel życia.

Odznaczenia i ordery, a także odznaki ,,Za Zasługi dla Sportu”, które zostały dzisiaj wręczone, to wyraz uznania za trud i osiągnięte sukcesy oraz symbol wdzięczności za zaangażowanie i wspaniałą postawę.

Z Sanoka Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali:

Pan Roman Pawłowski - związany z łyżwiarstwem szybkim od 1979 r., trener, działacz, sędzia międzynarodowy reprezentujący Polskę na zawodach rangi mistrzostw świata, mistrzostw Europy, igrzysk olimpijskich i pucharu świata; organizator największych imprez łyżwiarskich w Polsce, członek zarządu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego oraz Podkarpackiego Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa.

Pan Marek Drwięga - były zawodnik łyżwiarstwa szybkiego, wieloletni trener i wychowawca członków kadry narodowej, w tym zawodników uczestniczących w zimowych igrzyskach olimpijskich.

Pan Henryk Kozimor - długoletni działacz sportowy, sędzia – starter w okręgowym związku łyżwiarstwa szybkiego, Przewodniczący Kolegium Sędziów w Okręgu sanockim, obecnie zastępca Przewodniczącego Kolegium Sędziów w Podkarpackim Okręgowym Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku.

Pan Grzegorz Kudła – nauczyciel wychowania fizycznego, działający aktywnie na rzecz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Od 12 lat trenuje najmłodszych zawodników, którzy zdobywali medale na mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim w kategoriach: młodzików i juniorów.

 

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki