Nowe biura na Wierchach


Dobiega końca wyposażanie pomieszczeń biurowych na stadionie Wierchy. Już niebawem staną się one siedzibą klubów sportowych. 

We wtorek 3 października w Urzędzie Miasta Sanoka, nastąpi oficjalne podpisanie porozumień, pomiędzy Gminą Miasta Sanoka, a klubami sportowymi: „Komunalni” Sanok, Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „Gryf”, Klub Sportowy „Ekoball”, Fundacją Promocji Sportu „Ekoball” oraz Towarzystwem Sportowym „Volleyball” Sanok, które w ramach umów, korzystać będą z infrastruktury stadionu Wierchy. 

Czekamy również na nowe otwarcie siłowni na Wierchach, gdzie obecnie prowadzone są prace porządkowe i wprowadzane są nowe urządzenia. Nasi sportowcy korzystać będą z  nowoczesnego sprzętu do podnoszenia ciężarów i treningów siłowych, znanej na całym świecie szwedzkiej firmy ELEIKO.