Podziękowanie Tomasza Matuszewskiego


                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                              

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym od Burmistrza Sanoka p. Tadeusza Pióro pisma zawierającego wypowiedzenie z pracy, w dniu 06.07.2018 r. kończę pełnienie funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku.

Pragnę serdecznie podziękować za 3 lata współpracy wszystkim osobom, które dane mi było poznać i z którymi miałem okazję współpracować.  Pracownikom Urzędu Miasta w Sanoku, Starostwa Powiatowego w Sanoku, PUP w Sanoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, przedstawicielom klubów sportowych i stowarzyszeń oraz licznych sanockich przedsiębiorstw i wielu innym osobom, których nie wymieniłem. 

Specjalne podziękowania chciałbym złożyć wszystkim Pracownikom MOSiR w Sanoku, to był naprawdę dobry czas kiedy mogłem z Wami współpracować.

Życzę Państwu dobrej energii, wielu sukcesów i radości zarówno w życiu zawodowym, jak
i osobistym. 

 

 
Pozdrawiam 
Tomasz Matuszewski