U W A G A !!!!!


 U W A G A !!!!!

 

ZE WZGLĘDU NA ORGANIZACJĘ IMPREZ INTEGRACYJNYCH

ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH FIRMY PASS-POL SANOK ORAZ

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU LASÓW PAŃSTWOWYCH  KROSNO

W DNIACH 16 – 19  i  23 – 26 CZERWCA 2017 ROKU OBIEKT

TORU LODOWEGO ZOSTAJE WYŁĄCZONY Z EKSPLOATACJI

DLA KLUBÓW SPORTOWYCH, SZKÓŁ I STOWARZYSZEŃ