Centrum Rehabilitacji i Sportu - elewacja robi wrażenie ( zdjęcia )

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    

Centrum Rehabilitacji i Sportu coraz bliżej otwarcia.

Obecnie na terenie obiekt prowadzone są następujące prace :

 

- kontynuacja prac wykończeniowych - elewacja, wylewki, montaż ślusarki stolarki wewnętrznej, posadzki
- kontynuacja instalacji sanitarnych wewnętrznych
- montaż węzła cieplnego
- kontynuacja montażu central wentylacyjnych
- zakończenie pokrycia dachu
- kontynuacja okładzin ceramicznich
- rozpoczęcie montażu sufitów podwieszanych
- kontynuacja instalacji technologii wody
- rozpoczęcie robót drogowych
 
Otwarcie już we wrześniu 2018.