IV europejski Kongres Samorzadów

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wywiadu udzielonego przez dyrektora MOSiR w Sanoku Pana Tomasza Matuszewskiego podczas

IV Europejskiego Kongresu Samorządowców

 

 

 

 

Jak dzięki nowym technologiom i innowacjom lepiej zarządzać samorządowymi obiektami sportowymi?

W dniach 26-27 kwietnia 2018 roku, w Krakowie odbył się IV Europejski Kongres Samorządów, najważniejsze spotkanie przedstawicieli władz regionalnych z krajów Europy z przedstawicielami administracji publicznej i Unii Europejskiej oraz liderów samorządowych z biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, przedstawicielami ministerstw i agend rządowych. Kongres podzielony był na 7 ścieżek tematycznych i składał się z około 70 wydarzeń – paneli, wykładów, bloków programowych i warsztatów, w których uczestniczyło ponad 2000 osób. Jednym z zaproszonych gości był Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku pan Tomasz Matuszewski, który był również prelegentem i wziął udział w dyskusji panelowej pt. „Wyzwanie dla samorządu. Jak dzięki nowym technologiom i innowacjom lepiej zarządzać samorządowymi obiektami sportowymi?”. Moderatorem tego panelu był pan Krzysztof Gawkowski – Wiceprzewodniczący, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Podczas panelu rozmawiano na temat nowych technologii i innowacji stosowanych lub projektowanych na obiektach sportowych. Poruszano również sprawy związane z poprawą zarządzania i zmniejszeniem kosztów miejskich obiektów służących do rekreacyjnego uprawiania sportu, które stanowią poważne obciążenie organizacyjne i finansowe. Eksperci i praktycy poszukiwali odpowiedzi, koncentrując się m.in. na krytych pływalniach oraz halach wielofunkcyjnych.

Moderator:
Krzysztof Gawkowski – Wiceprzewodniczący, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska

Paneliści:
Magdalena Dąbrowska – Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt, Polska
Piotr Gąszcz – Zastępca Dyrektora, Członek Projektu, ICSiR/Virtual Power Plant, Polska
Tomasz Matuszewski – Manager, MOSiR Sanok, Polska
Grzegorz Nowaczewski – Prezes Zarządu, Virtual Power Plant Sp. z o.o., Polska
Marcin Piaskowski – Prezes Zarządu, Fitnet Sp. z o. o., Polska
Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Polska