Konsultacje społeczne w sprawie CRiS


W poniedziałek w Sali Herbowej Urzędu Miasta  odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowiska sportowego. Tematem zebrania było przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących   możliwości wykorzystywania Centrum Rehabilitacji i Sportu przez środowisko sportowe. W trakcie zebrania Burmistrz Tadeusz Pióro przedstawił zarys funkcjonalności CRiS dla sanockich klubów oraz stowarzyszeń sportowych. W kolejnym etapie spotkania dyrektor MOSiR Sanok Tomasz Matuszewski zaprezentował koncepcję budowy basenu.