Pierwszy wywiad z nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                         

 

Jaki prywatnie jest Tomasz Lasyk?

Mąż, ojciec trójki dzieci. Jestem osobą energiczną, z dużym poczuciem humoru, oraz dystansem do siebie. Wyznaczam sobie cele w życiu, do których dążę. Jestem optymistą. Wszędzie i w każdej sytuacji dostrzegam pozytywy, nie ulegam łatwo presji innych osób. Jestem szczery wobec innych i pragnę, aby inni byli szczerzy wobec mnie. Uważam, że milczenie jest złotem, a mowa srebrem. Dlatego mniej mówię, więcej działam. Moje motto to pracuj z ludźmi, a nie przeciwko nim.

Na czym polega przedstawiona przez Pana koncepcja funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku?

Przedstawiona przeze mnie koncepcja rozwoju Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oparta została na posiadanych zasobach materialnych i intelektualnych. Sporządziłem analizę SWOT Ośrodka, na podstawie której wyznaczę cele strategiczne. MOSiR posiada bogatą ofertę spędzenie wolnego czasu oraz uprawiania zawodowo bądź amatorsko różnych dyscyplin sportowych. Praktycznie na jednym placu znajduje się Dom Sportowca, Arena Sanok, korty tenisowe, Tor lodowy oraz Centrum Rehabilitacji i Sportu. Jednym z podstawowych celów będzie wdrożenie jednolitego systemu rozliczeniowego, pozwalającego na uruchomienie programów promocyjnych, w tym systemu karnetów, które umożliwią korzystanie ze wszystkich obiektów będących w zasobach Ośrodka. Działania będą ukierunkowane na maksymalizację obłożenia we wszystkich obiektach. W najbliższych dniach dokonam analizy gospodarki finansowej, której celem będzie jej udoskonalenie. Jednym z kluczowych założeń w koncepcji rozwoju będzie zmniejszenie kosztu zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej. Będę dążył do pozyskania funduszy zewnętrznych, które dadzą możliwość zwiększenia udziału OZE (Odnawialne Źródła Energii) w działalności MOSiR-u. Ponadto zamierzam ulepszyć działania marketingowe Ośrodka, które mogą zwiększyć osiąganie przychodów. Ostatnie zawirowania wokół MOSiR nie sprzyjały budowaniu pozytywnego wizerunku. Nadszedł czas spokoju i ciężkiej pracy na rzecz lokalnej społeczności, poprzez wypełnianie zadań statutowych.

Niewątpliwie największym wydarzeniem ubiegłego roku było otwarcie CRiS w Sanoku. Obiekt funkcjonuje dopiero od trzech miesięcy. Jak wygląda w tej chwili zainteresowanie pływalnią?

13 października 2018 r. została przecięta wstęga w CRiS Sanok. W tym dniu, mówiąc kolokwialnie ruszyły baseny kąpielowe w Sanoku. Uważam, że wszyscy stanęli na wysokości zadania, zarówno pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jak i Urzędu Miasta Sanoka. W chwili obecnej liczne problemy związane z otwarciem mamy już za sobą. Aktualnie obłożenie obiektu nie jest wystarczające, względem jego możliwości. Na tej płaszczyźnie czeka nas wiele pracy. Przede wszystkim zostanie opracowany plan promocji obiektu. Mieszkańcy Sanoka jak i okolic, muszą się dowiedzieć, że mają najnowocześniejszy obiekt z najlepszym mikroklimatem.

CRiS - kiedy jest planowane otwarcie części zewnętrznej kompleksu basenów ?

Otwarcie części zewnętrznej basenu to wyzwanie tego roku. Odbiór części zewnętrznej kompleksu planowany jest już w lutym. Otwarcie dla mieszkańców w zależności od aury pogodowej planowane jest na czerwiec bieżącego roku.

Jakie plany związane z przyszłoscią MOSiR-u ? Czy jest planowana przebudowa i rozbudowa obiektów MOSiR ?

Każdy obiekt wymaga indywidualnej oceny pod względem funkcjonalności oraz energochłonności. Po dokonaniu analizy przedstawię wyniki włodarzom miasta. Na ich podstawie zostanie skonstruowany plan działania. Każdą niezbędną inwestycję będę starał się realizować przy współudziale zewnętrznych źródeł finansowania, w tym funduszy unijnych.

Jaka będzie przyszłość stadionu Wierchy?

W chwili obecnej trwają prace związane z modernizacją stadionu. Dobiegają końca prace związane z oddaniem do użytkowania stadionu lekkoatletycznego. Wykonane prace pozwolą na uzyskanie certyfikatu Polskiego Związku Lekkoatletycznego. Ponadto w ofercie znajduje pełnowymiarowy stadion piłkarski oraz zaplecze szatniowe z nowoczesną siłownią. Na wiosnę Sanok wzbogaci się o nowoczesny obiekt wraz z oświetleniem co umożliwi na rozgrywki po zmorku. Patrząc na sukcesy naszych lekkoatletów na szczeblu międzynarodowym, a co za tym idzie na coraz większe zainteresowanie dyscyplinami lekkoatletyczni, jestem spokojny o przyszłość Wierchów.

Przykrycie Toru Lodowego dachem.Czy uważa Pan, że warto powalczyć o zrealizowanie tych marzeń? Jak przykryty tor mógłby wpłynąć na rozwój ośrodka?

Przykrycie toru lodowego byłoby przedsięwzięciem spełniającym marzenia nie tylko sanockich łyżwiarzy. To nowe mozliwości i nowe szanse w rozwoju Ośrodka. Najlepiej jakby udało się połączyć przykrycie wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych. Jednak będzie to niezmiernie trudne do zrealizowania. Na ten temat będę rozmawiał z włodarzami miasta.

Nie trudno jest zauważyć, że w Sanok, jeżeli chodzi o sport, na pierwszym miejscu jest hokej a pozostałe dyscypliny są na dalszym planie. Dlaczego tak jest?

Sanok miastem hokeja. Wynika to z tradycji. Każdy kto interesuje się sportami zimowymi, kojarzy Sanok z hokejem. Hokej jest widowiskową dyscypliną sportu. Widać to po zainteresowaniu podczas meczów. Niech tak zostanie, że Sanok to miasto hokeja. Nie widzę w tym nic złego. Jednak chciałbym i będę robił wszystko, żeby Sanok był również miastem piłki nożnej, łyżwiarstwa, lekkoatletyki, pływania i innych dyscyplin sportowych. Zamierzam współpracować z każdymi klubami sportowymi.

Jakie są plany odnośnie Sosenek ?

Położenie Ośrodka Sosenki czyni go niezwykle atrakcyjnym. Tak malowniczego miejsca, urokliwego, gdzie można spędzić czas w ciszy dawno nie spotkałem. Mam swoją koncepcję i wizję rozwoju tego miejsca. To miejsce może przynosić dochody. Jednak chciałbym na ten temat porozmawiać najpierw bezpośrednio z włodarzami miasta. Dlatego pozwolicie Państwo, że temat Ośrodka Sosenki pozostawimy na odrębny wywiad.

Chciałby Pan coś dodać na koniec?

Przed nami nowe zadania związane z otwarciem obiektów Wierchy i basenów zewnętrznych. Czeka nas intensywna i ciężka praca związana z rozwojem bazy sportowej. Zapraszam wszystkich do korzystania z naszej oferty. Sport to zdrowie.