ZADYMA NA ARENIE, czyli ćwiczenia zdarzenia masowego


Zadyma na Arenie, czyli ćwiczenia zdarzenia masowego

W trakcie meczu hokejowego dochodzi do bójki pomiędzy zawodnikami. Konflikt eskaluje na zebranych kibiców, z których kilku z nich wdziera się na płytę lodowiska. W wyniku bójki rannych zostaje kilku hokeistów i kilkunastu kibiców. W trakcie zaistniałych zdarzeń wśród pozostałych kibiców wybucha panika i ludzie uciekają przez wyjścia ewakuacyjne.

Dzięki tej zaplanowanej sytuacji, służby ćwiczyły:

- doskonalenie alarmowania i dysponowania służb ratowniczych podczas wypadku masowego,

- przeprowadzenie segregacji poszkodowanych w wypadku masowym w celu ograniczenia ofiar,

- doskonalenie organizacji akcji ratowniczej, kierowania działaniami ratowniczymi i współdziałania służb,

- sprawdzenie rzeczywistych czasów dojazdów ratowniczych,

- doskonalenie organizacji pracy w SOR,

- doskonalenie organizacji pracy w dyspozytorni medycznej,

- pokazanie roli Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w wypadkach masowych.

 

W ćwiczeniach wzięli udział:

- Szpital Specjalistyczny w Sanoku

- Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe,

- Dyspozytornia Medyczna DM  0903 w Sanoku

- PSP w Sanoku

- KPP w Sanoku

- OSP w Sanoku

- Uczelnia Państwowa w Sanoku

- Urząd Miasta w Sanoku

- Sztab Zarządzania Kryzysowego w Sanoku.