Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym na dzierżawę lokalu użytkowego


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku

Zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOSiR Sanok  http://bip.mosir-sanok.pl/index.php?id=148,0,0,0,0,24 zamieszczono ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym, licytacyjnym na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy ul. Królowej Bony 4 w Sanoku.